ד”ר אורית אבנרי

מרצה למקרא במרכז האקדמי שלם ועמיתת מחקר במכון הרטמן. תחום עיסוקה הוא ניתוח ספרותי של המקרא והיא מרבה להרצות בנושא זה בבמות שונות, הן פופולריות והן אקדמיות. ספרה “עומדות על הסף – שייכות וזרות במגילות רות ואסתר” הציע לקרוא את המגילות כדיאלוג בין יהודי ארץ ישראל ליהודי פרס בנוגע לכינון הזהות ושימורה. הספר מזמין את הקוראים למסע פרשני בטקסט המקראי שהוא בה בעת מסע במציאות חיינו ומעלה שאלות נוקבות אודות זהותנו. אורית נשואה ואם לחמישה ילדים.