שרה דרשן

ברכות לשרה דרשן על מינוי לסמנכ״לית שיווק במכון פוירשטיין