עמיחי זבולוני

ברכות חמות לעמיחי זבולוני על מינויו כסמנכ"ל לקוחות ביפה אפרתי תקשורת