שרון בר דור

סמנכ"לית חטיבת השופטים בהנהלת בתי המשפט.  חטיבת השופטים אמונה על הטיפול בשופטים של מערכת המשפט בישראל משלב המיון והגיוס של מועמדים לשיפוט ועד לשלב הפרישה של השופטים ולאחריה. בעלת תואר MA במינהל ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל-אביב. נולדה וחיה בעיר ירושלים. נשואה ואם לשלשה ילדים.