שרה לאה בלוי

חברה במועצת הנשים בבית שמש. עוסקת ביזמות נדל"ן, תומכת לידה.