רינה הולנדר

מנהלת משרד עורכי דין עצמאי בבית שמש, חברת המועצה הדתית בבית שמש, תואר שני בניהול ויישוב סכסוכים.