רונית כהן גלוזברג

אחראית השתלמויות מרכז פסג"ה מנח"י. חברת הנהלה נבחרת, מ"מ יו"ר מנהל קהילתי בשכונת הגבעה הצרפתית בירושלים. M.A בניהול מלכ"רים, האוניברסיטה העברית.