ראובן כהן

חבר מועצה וממונה תיק חינוך תורני, בריאות, ותרבות תורנית בעיריית בית שמש.