צבי דנציגר

הוראה בישיבה גבוהה. מדריך רוחני. מוסר הרצאות וקורסים לאברכים. בוגר לימודי פסיכולוגיה וחינוך.