ערן קוזניצקי

סמנכ"ל בחברת מנרב קבוצת חברות הבניה הנסחרת בבורסה. מוסמך לדרקטור בחברות ציבוריות.