נעמה ספראי כהן

עו"ד העוסקת בתחום דיני משפחה, ועוסקת, בין היתר, בטיפול בנשים נפגעות אלימות וילדים בסיכון. יו"ר הועדה המשפטית של קואליציית עיק"ר, הקואליציה הבנילאומית למען נשים עגונות ומסורבות גט. חברת הועד המנהל של ארגון "קולך".