נעמה סט

ראשת המתיבתא במדרשה ללימודי יהדות מתקדמים לנשים, אוניברסיטת בר אילן. מרצה למשפטים ולמשפט עברי באוניברסיטת בר אילן ובמכללות שונות. מתגוררת בקבוץ סעד. נשואה+5.