נורית קוטיק

שילוב אוכלוסיות מיוחדות בצבא הגנה לישראל דרגת סא"ל. תואר שני בסוציולוגיה ארגונית אונ' בר אילן.