משה טרי

איש עסקים, מנכ"ל חברת power Plants ונאמן של חברת הביטוח כלל. במשל שלושים שנה מילא תפקידים ציבוריים ופרטיים בתחום הפיננסים כגון ראש הרשות לניירות ערך, רשות הדואר ורשות התעופה.