ד"ר מירי לוי-שחר

(Ph.D) –חוקרת בתחום מדעי המוח וחינוך ומרצה במכללות אפרתה וירושלים.