ישראל תיק

מנהל פיתוח וקשרי חוץ, מכון בית יעקב למורות.