יעל קמחי

מנהלת אירגונית, "גשר". שימשה מעל לעשור כמשנה לעניינים אקדמיים במכללה האקדמית הדסה ירושלים. בעלת תואר מוסמך, בהצטיינות, במדיניות ציבורית ותואר מוסמך נוסף בקרימינולוגיה בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית.