יעל אביטל

מנהלת בית ספר המעיין – חינוך מיוחד, לתלמידים עם מכלול מוגבלויות פיזיות ושכליות/קשות עמוקות. רפרנטית למנהלים חדשים דרך אבני ראשה זו שנה רביעית. מנחה קבוצת הורים וילדים מתבגרים במרכז אורי. חברת הנהלה מנהל קהילתי תלפ"ז. תואר שני במקרא ויהדות, מכון שכטר ירושלים.