יהודה עם שלם

מנכל קרן אחד לאחד קרן הפועלת לקדם מיזמים בתחום החינוך הרווחה והזדהות היהודית. תואר B.ed בחינוך.