חנה גודינגר (דרייפוס)

משמשת כרב תיכון פלך לבנות וראש בית המדרש לנשים במדרשת לינדנבאום בירושלים. למדה תורה בבתי מדרש שונים לנשים ובמוסדות אקדמיים. נשואה לדוד ואמא לשלושה ילדים. גרה בירושלים.