ד"ר הילה דוד

מנהלת סל תרבות עירוני ראשון לציון. אחראית על כל נושא החינוך לצפייה באומנות בכל מערכת החינוך העירונית מגיל ראשית הגן ועד לסיום י"ב, בחינוך הממלכתי, ממלכתי דתי ובחינוך המיוחד. ד"ר לספרות ומשפטנית. חברת המועצה הישראלית לתרבות ואומנות, יו"ר מדור מוסדות מחקר ומורשת.