גנית לב ארי

עיתונאית והממונה על שוויון מגדרי ויועצת המנכ"ל לקידום נשים ברשות השידור. כעיתונאית עבדה שנים רבות כעורכת תוכניות האקטואליה ה"כל דיבורים" ו"סדר יום" ברשת ב', ובשנתיים האחרונות עבדה על סרט דוקומנטרי לערוץ הראשון ​- פרשה עלומה מתקופת תקופת השואה  המכונה ​פרשת "קלאדובו – שאבאץ".  1200 מעפילים שניסו להינצל מציפורני הנאצים ולהגיע לארץ בחסות מנהיגי הישוב היהודי בן גוריון ויצמן וראשי המוסד, 200 בני נוער ניצלו 1000 גברים נשים וילדים נרצחו בידי הנאצים ניסוי משאיות הגז הראשון נוסה "בהצלחה" על הנשים וילדים של קבוצה זאת . בזכות עבודתה נעשה מחקר חדש של אוניברסיטת חיפה על הפרשה. במסגרת תפקידה הממונה על שוויון מגדרי ויועצת המנכ"ל לקידום נשים קידמה שיח מגוון בשידור הציבור פעלה לקידום נשים במקום עבודתה וליצירת מגוון תעסוקתי. עבודתה הגיע לשיא בהליך חקיקת חוק רשות השידור החדש שם הביאה לתיקונים בחוק בסיוע חברות כנסת, בין היתר השיגה  תקדים חוקתי בפעם הראשונה יש בחוק מחויבת לשש נשים מחצית מהמועצה. על עשייה זאת קיבלה פרס "תא עיתונאיות" לשנת 2014. בימים אלה היא ממשיכה בעשייתה ביצירת מרקם מגוון בשידור הציבורי .