גלית אלרד

ראש ענף זהות ומורשת בחיל החינוך והנוער לשעבר.