גבריאל כהן

מנהל מרכזים פדגוגיים וממונה על הייעוץ החינוכי במעיין החינוך התורני. עוסק בחינוך במגזר החרדי על גווניו בתחומי ניהול והכשרה. שותף ליזמות חברתית בתחומי מנהיגות קהילתית, אקדמיזציה, נוער בסיכון וטיפול בפרט ובמשפחה בחברה החרדית.