ביתיה מלאך

מנהלת בית ספר יסודי, חרדי, ציבורי לבנות, ראשון מסוגו בירושלים. תואר MED ניהול וארגון מערכות חינוך.