בועז גנוט

מנהל אגף הנישואין והשתלמויות רבנים בארגון רבני צהר. שימש בעבר מנכ"ל ארגון "תורה מציון כוללים ציוניים בתפוצות".