אריה שטראוס

סמנכ"ל עמותת לגעת ברוח לחיזוק הזהות היהודית של הסטודנטים בישראל, בעל תואר ראשון בחינוך – המכללה ירושלים, ותואר שני במדיניות ציבורית – האוניברסיטה העברית