אהובי שווירץ

חרדית, ירושלמית. יועצת ודוברת ארגונים בחרדי, מרצה לתקשורת, פעילה חברתית.