ליווי אקדמי

ליווי אקדמי

פעילות המכון מלווה במחקרי הערכה מעצבים לבדיקת האפקטיביות של הפעילויות והצלחתן בשטח. המחקרים משלבים שאלונים, תצפיות וראיונות עם משתתפים, בדיקת תוצרים ועוד.

בנוסף, המכון עוסק בהכנת מאמרים וניירות עמדה על נושא היחסים בין קבוצות בעם היהודי (בתוך ישראל, ובין ישראל לתפוצות).